Επιστημονικό έργο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά.

Μέλος της Ευρωπαϊκής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας.

Μέλος της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας.

Μέλος της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Ιδιοπαθούς Φλεγμονώδους Νόσου.

Μέλος του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας και Διατροφής.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ερευνητική και συγγραφική μου δραστηριότητα καλύπτει μέχρι στιγμής χρονική περίοδο 20 ετών και ήταν παράλληλη με τις κλινικές ενασχολήσεις μου, αλλά και με τις δραστηριότητες μου στη διάρκεια των φοιτητικών μου χρόνων. Αφορά σε τομείς της ιστορίας της ιατρικής, ανατομίας, ψυχιατρικής, φαρμακολογίας, Ω.Ρ.Λ., χειρουργικής, γυναικολογίας, ακτινολογίας, παιδιατρικής, καρδιολογίας, εσωτερικής παθολογίας και γαστρεντερολογίας.

Ο συνολικός αριθμός των επιστημονικών εργασιών και παρουσιάσεών μου στον ελληνικό και διεθνή χώρο ανέρχεται σε 75.

Ι) ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (μετά peer review )

Συνολικά 12 δημοσιεύσεις οι οποίες διαχωρίζονται ως εξής:

1. Αμιγώς ερευνητικές εργασίες (κλινικές, εργαστηριακές, πειραματικές, θεραπευτικές) 7 (επτά).

2. Περιγραφή ενδιαφερουσών περιπτώσεων: 4 (τεσσερις).

3. Ανασκοπήσεις – Ειδικά άρθρα: 1 (μία).

ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Συνολικά 6 πλήρεις δημοσιεύσεις , οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

1. Αμιγώς ερευνητικές εργασίες :2 (δύο)

2. Περιγραφή ενδιαφέρουσας περίπτωσης: 1 (μία)

3. Ανασκοπήσεις: 3 (τρεις)

ΙΙΙ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Διεθνή :5 (πέντε)

Ελληνικά: 50 (πενήντα)

IV) ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

  • 28 Ελληνικά – 4 Διεθνή Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια

Ιδιαίτερη μνεία στο NOTES Hands On Course (Χειρουργική δια φυσικών οπών)

V ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΩΣ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ ΣΕ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Αναφέρονται σε:

· παρουσιάσεις περιστατικών: 2 (δύο),

· διαφορική διάγνωση περιστατικού: 1 (μία),

· εισήγηση σε στρογγυλή τράπεζα: 1 (μία).

VI ) ΒΡΑΒΕΥΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ : 1 (μία)

ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  • 70 Ελληνικά Συνέδρια
  • 23 Διεθνή Συνέδρια

Αναλυτικά :

I) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Περιλαμβάνουν συνολικά 12 επιστημονικές εργασίες οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

  • 7 δημοσιεύσεις στο αγγλόφωνο περιοδικό ANNALS OF GASTROENTEROLOGY. Το διεθνές αυτό περιοδικό είναι η επίσημη έκδοση της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρίας. Τα άρθρα του καταχωρούνται στο Exerpta Medica Embase CD-ROM.
  • 1 δημοσίευση στο Scand J Gastroenterol
  • 2 στο Hepato-Gastroenterology.
  • 1 στο Am J Gastroenterol
  • 1 στο Digestive Oncology

Οι δημοσιεύσεις είναι οι κατωτέρω:

1.J.K.Triantafyllidis, Th.Hyphantis, Giola Driva, P.Cherakakis, Maria Sklavaina, Ch.Barbatzas, Helen Konstantellou. Redused levels of complement C3 after peros administration of ornidasol in normal volunteers. Annals of Gastroenterology 2001, volume 14(1):43-47.

2.J.K.Triantafillidis, A.Gikas, Th. Hypantis, Th.Rokkas, Maria Sklavaina, Helen Konstantellou, Aikaterini Antoniou, N.Argyros. Risk of acquiring Helicobacter pylori infection among hospital workers. Annals of Gastroenterology 2001, volume 14(1):37-42.

3.J.K.Triantafillidis, Aikterini Parasi, P. Cherakakis, Maria Sklavaina. Eosinophilic gastroenteritis : Current aspects on etiology, pathogenesis, diagnosis and treatment. Annals of Gastroenterology 2002, 15(2):106-115.

4.J.K.Triantafillidis, P.Cherakakis, M.Sklavaina , K.Apostolopoulou. Favorable Response to Infliximab Treatment in a Patient with Active Crohn Disease and Pyoderma Gangrenosum. Scand J Gastroenterol 2002;37:863-865.

5.Aikaterini Ismailou-Parasi, Ch. Drakoulis, P.Cherakakis, Rozaria Mennona, Helen Sotiriou, Maria Karagianni, Maria Sklavaina, I.K.Triantafillidis. Eosinophilic gastroenteritis causing gastric outlet obstruction and upper GI bleeding : A case report. Annals of Gastroenterology 2002, 15(2) : 173-177.

6. J.K.Triantafillidis (1), D.Georgakopoulos (1), Kyriaki Sofroniadou (2), P.Cheracakis (1), Maria Sklavaina (1), A.Gikas (1), G.Tzaninis (1), Evangelia Konstantellou (3). Department of Gastroenterology (1) and Blood donor (2) and Hormonal Laboratory (3), Saint Panteleimon General State Hospital, Nicea Greece. Relation between helicobacter pylori infection, thyroid hormone levels and cardiovascular risk factors on normal individuals. Hepato-Gastroenterology 49 Supplement II (2002) , P338 ,CCXLIX

7. J.K.Triantafyllidis (1), V.Govosdis (1), E.Konstantellou (2), P.Cherakakis (1), C.Barbatzas (1), D.Tzourmakliotis (3), M.Sklavaina MD (1). Department of Gastroenterology (1) and Hormonal laboratory (2) Saint Panteleimon General State Hospital, Nicea, Greece and Department of Gastroenterology Polikliniki Hospital, Athens, Greece (3). Increased fasting serum levels of gastrin and growth hormone in patients with stomach and large bowel cancer. OP151, Hepato-Gastroenerology 49 Supplement II (2002) LXXV , Ann Gastroenterol 2002;15

8. J.K.Triantafilidis, Th. Hyphantis, P. Cheracakis, A.Antoniou, M.Sklavaina. Suicide as an outcome on patients with inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol 2002;97:1006-1068.

9. Aikaterini Parassi, P. Cheracakis, Antigoni Karakosta, Helen Sotiriou, Maria Sklavaina, J.K.Triantafillidis. Pathology Quiz. Annals of Gastrenterology2003, 16(2) : 186-188.

10. J.K.Triantafillidis, Aikaterini Parassi, P.Cheracakis, Maria Sklavaina, G.Merikas, G.Peros. Yersiniosis in a patient with selective immunoglobuline A deficiency: an unusual combination. Annals of Gastroenterology 2003, 16(2) : 188-190.

11.J.K.Triantafillidis, Asteria Stamataki, A. Gikas, Maria Sklavaina, Maria Mylonaki, F. Georgopoulos, A. Mastragelis, P. Cherakakis. Beneficial effect of a polymeric feed, rich in TGF-β, on adult patients with active Crohn’s disease: a pilot study. Annals of gastroenterology 2006, 19(1):66-71.

12. M. Mylonaki, M. Sklavaina, A.Mastrangelis, G. Malgarinos, F. Georgopoulos, Aik. Parassi, G. Drakoulis, G. Peros, P. Cherakakis, J.K.Triantafillidis. Depts of Gastroenterology, Internal Medicine and Pathology, “Agios Panteleimon” General State Hospital, Nicea, Greece. D’ Dept. of Surgery, “Atticon” University Hospital, Athens, Greece. Early gastric cancer atrophic gastritis and autoimmune hepatitis in the same patient: a very rare combination. Digestive Oncology, vol 7- issue 2, May- August 2007, PP042, p166.

II) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Περιλαμβάνουν 6 (έξι) δημοσιεύσεις σε έγκυρα Ελληνικά Ιατρικά περιοδικά. Περιλαμβάνονται και προφορικές ανακοινώσεις σε Ελληνικά ιατρικά συνέδρια , οι οποίες όμως δημοσιεύτηκαν στους αντίστοιχους τόμους των πρακτικών των συνεδρίων ως πλήρεις δημοσιεύσεις. Οι εργασίες αυτές δεν αναφέρονται εκ νέου στον κατάλογο των ανακοινώσεων των Ελληνικών ιατρικών συνεδρίων.

1. Π.Χαιρακάκης, Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Μαρία Σκλάβαινα,. Ο ρόλος των διατροφικών συνηθειών στην πρόκληση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της λειτουργικής δυσπεψίας. ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 2001, 24(4): 213-216.

2. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Π.Χαιρακάκης, Μαρία Σκλάβαινα. Εξελίξεις στη διαγνωστική και θεραπευτική ενδοσκόπηση του παχέος εντέρου. ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2001.

3. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Μαρία Σκλάβαινα, Π.Χαιρακάκης. Λειτουργικές παθήσεις πεπτικού και αυτόνομο νευρικό σύστημα. ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2001, 24(4):217-221.

4. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Π.Χαιρακάκης, Ροζάρια Μενόνα, Μαρία Σκλάβαινα, Α.Γκίκας, Δ.Γεωργκόπουλος, Γ.Γεωργιάδης, Ελένη Σωτηρίου. Ενδοκοιλιακά αποστήματα σε ασθενείς με νόσο crohn: κλινική πορεία και θεραπευτική αντιμετώπιση σε 15 περιπτώσεις. ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2002, 25(3) 201-207.

5. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Π.Χαιρακάκης, Αικατερίνη Παράση, Μαρία Καραγιάννη, Μαρία Σκλάβαινα, Γ.Γεωργιάδης, Α.Γκίκας. Εντεροκυστικά συρίγγια σε ασθενείς με νόσο crohn: διαγνωστικοί και θεραπευτικοί χειρισμοί σε 5 περιπτώσεις. ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2002, 25(3), 209-216.

6. Συμπάρδη Στ., Πολύζου Αρχ., Πράγιας Λεων., Σκλάβαινα Μ., Σερέτης Α., Μανέτας Στ.. Επισκληρίδια φλεγμονώδης μάζα ΑΜΣΣ από Brucella melitensis (περιγραφή περιπτώσεως). 5ο Πανελλήνιο συνέδριο παθολογίας, 1999. Νοσοκομειακά Χρονικά τομ.61 σελ.206

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει 50 ανακοινώσεις σε Ελληνικά ιατρικά συνέδρια , που επελέγησαν μετά από διαδικασία κρίσεως, είτε για προφορική παρουσίαση, είτε υπό μορφή ανηρτημένων ανακοινώσεων, και δημοσιεύτηκαν είτε σε συμπληρωματικά ή κανονικά τεύχη έγκυρων Ελληνικών περιοδικών, είτε σε τόμους πρακτικών των αντίστοιχων συνεδρίων. Εφ΄όσον η εργασία δημοσιεύτηκε ως πλήρες άρθρο, αναφέρεται στον κατάλογο των Ελληνικών δημοσιεύσεων και δεν αναφέρεται εδώ.

1. Ε.Καμπίτση, Μ.Αρχοντή, Μ.Σκλάβαινα, Π.Χατζηβασιλείου, Α.Αναστασίου, Λ.Παπαδόπουλος. Απεικονιστικά ευρήματα μυελοβλαστώματος. 1 ο Επιστημονικό συνέδριο φοιτητών ιατρικής Ελλάδας, 1995. Τόμος πρακτικών, σελ.55.

2. Π.Χατζηβασιλείου, Μ.Σκλάβαινα , Γ.Κατζός, Αικ.Μαλακά- Ζαφειρίου. Αίτια καθυστέρησης της σωματικής ανάπτυξης στον παιδικό πληθυσμό της Β.Ελλάδας. 2ο Επιστημονικό συνέδριο φοιτητών ιατρικής Ελλάδας,1996. Τόμος πρακτικών, σελ.79.

3. Ν.Γ.Ελευθεράκης, Α.Ε.Γεωργίου, Μ.Γ.Σκλάβαινα , Κ.Δ.Δρεμέτσικας, Ι.Σ.Μαντάς, Ι.Α.Τσάλλας. Έχει μεταβληθεί τα τελευταία δέκα χρόνια ο χρόνος νοσηλείας των ασθενών άνω των 75 ετών για καρδιακά νοσήματα; 5ο Πανελλήνιο συνέδριο Γεροντολογίας- Γηριατρικής, 1997

4. Ι.Μαντάς, Δ.Ψώμαλη, Δ.Οικονόμου, Ν.Ελευθεράκης, Μ.Σκλάβαινα, Ι.Τσάλας. Κλινική παρακολούθηση ασθενών άνω των 75 ετών που νοσηλεύτηκαν με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου στο νοσοκομείο Χαλκίδας στη διάρκεια του1995. 5ο Πανελλήνιο συνέδριο Γεροντολογίας- Γηριατρικής, 1997.

5. Συμπάρδη Στ., Πολύζου Αρχ., Πράγιας Λεων., Σκλάβαινα Μ., Σερέτης Α., Μανέτας Στ.. Επισκληρίδια φλεγμονώδης μάζα ΑΜΣΣ από Brucella melitensis (περιγραφή περιπτώσεως). 5ο Πανελλήνιο συνέδριο παθολογίας, Αθήνα, Οκτώβριος 1999. Νοσοκομειακά Χρονικά τομ.61 σελ.206

6. Σκλάβαινα Μ. Αλληλεπιδράσεις αντιπηκτικών φαρμάκων με άλλα φάρμακα. Επιστημονική διακλινική ημερίδα με θέμα «θρομβοεμβολική νόσος», Αθήνα, Ιούνιος 1999, σελ.2.

7. Ζ.Αλεξίου, Λ.Γκολφινοπούλου, Χ.Παυλόπουλος, Γ.Ευφραιμίδης, Β.Καφαντάρη, Λ.Παπασταθοπούλου, Θ.Βασιλόπουλος Θ.Λυγερός, Μ.Σκλάβαινα, Σ.Μανέτας, Γ.Πανουτσόπουλος. Αίτια αναιμίας σε ασθενείς τρίτης ηλικίας. 6ο Πανελλήνιο συνέδριο Γεροντολογίας- Γηριατρικής. Αθήνα, Ιανουάριος 2000, τομος προγρ/τος σελ.42.

8. Α.Πολύζου, Μ.Κοπελιά, Δ.Οικονόμου, Μ.Μαμουλάκη, Μ.Σκλάβαινα, Λ.Γκολφινοπούλου, Σ.Συμπάρδη, Στ.Μανέτας. Ανάλυση αποτελεσμάτων μικροβιαιμιών σε ασθενείς τρίτης ηλικίας. 6ο Πανελλήνιο συνέδριο Γεροντολογίας- Γηριατρικής. Αθήνα, Ιανουάριος 2000, τόμος προγρ/τος σελ.26.

9. Α.Πολύζου, Μ.Μαμουλάκη, Δ.Οικονόμου, Μ.Σκλάβαινα, Μ.Κοπελιά, Χ.Σφουντούρης, Σ.Μανέτας. Αγγειίτιδες σε άτομα τρίτης ηλικίας. 6 ο Πανελλήνιο συνέδριο Γεροντολογίας- Γηριατρικής, Αθήνα, Ιανουάριος 2000, τόμος προγρ/τος σελ.24

10. Σ.Συμπάρδη, Μ.Κοπελιά, Λ.Παπασταθοπούλου, Μ.Σκλάβαινα, Λ.Γκολφινοπούλου, Σ.Μανέτας. Σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές σε νοσοκομειακούς υπερήλικες ασθενείς (μελέτη 25 περιπτώσεων). 6ο Πανελλήνιο συνέδριο Γεροντολογίας- Γηριατρικής, Αθήνα, Ιανουάριος 2000, τόμος προγρ/τος σελ.23.

11. M. Σκλάβαινα, Π.Χαιρακάκης, Κ.Δελής, Σ.Γεωργόπουλος, Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης. Ενδομητρίωση κοιλίας: μια υποδιαγνωσκόμενη αιτία χρόνιου κοιλιακού άλγους. Γαστρεντερολογικό τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων», 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2001, ΑΑ130, τομ. Πρακτικών σελ.60.

12. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Π.Χαιρακάκης, Μ.Σκλάβαινα, Α.Γκίκας, Δ.Γεωργακόπουλος, Α.Μεντής. Γαστρεντερολογικό τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων» και Ινστιτούτο PASTER Αθηνών. Λοίμωξη πεπτικού από YERSINIA: μια υποδιαγινωσκόμενη στην Ελλάδα νόσος. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2001, ΑΑ131, τομ. Πρακτικών σελ.60.

13. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Π.Χαιρακάκης, Μαρία Σκλάβαινα, Καλλιόπη Αποστολοπούλου, Δ.Γεωργακόπουλος. Γαστρεντερολογικό τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας. Εντεροκυστικά συρίγγια σε ασθενείς με νόσο Crohn: Διαγνωστικοί και θεραπευτικοί χειρισμοί σε 4 περιπτώσεις. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2001, ΑΑ029, τομ. Πρακτικών σελ.35.

14. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Π.Χαιρακάκης, Μαρία Σκλάβαινα , Δ.Γεωργακόπουλος, Γ.Γεωργιάδης, Καλλιόπη Αποστολοπούλου, Α.Γκίκας. Γαστρεντερολογικό τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων». Ενδοκοιλιακά αποστήματα σε ασθενείς με νόσο Crohn: θεραπευτική αντιμετώπιση και πορεία 15 ασθενών. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2001, ΑΑ013, τομ.πρακτικών σελ.31.

15. Α.Γκίκας, Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Π.Περδικάκη, Α.Πέτσα, Μαρία Σκλάβαινα, Π. Χαιρακάκης. Κ.Υ.Σαλαμίνας, Γαστρεντερολογικό τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας, Κ.Υ. Αστρους. Συσχέτιση διατροφικών συνηθειών με κοινωνικούς και δημογραφικούς παράγοντες σε εφήβους. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2001, + ΕΑ053, τόμ.πρακτικών σελ.21.

16. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Μαρία Σκλάβαινα, Π.Χαιρακάκης, Καλλιόπη Αποστολοπούλου, Δ.Γεωργακόπουλος, Ο.Ν.Μανούσος. Γαστρεντερολογικό τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων», Γαστρεντερολογική κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης. Επαναληπτικά σχήματα θεραπείας με INFLIXIMAB ασθενών με νόσο Crohn: ανάλυση 11 περιπτώσεων. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2001 ΕΑ031 , τομ.πρακτικών σελ.15.

17. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Α.Γκίκας, Π.Χαιρακάκης, Ε.Μερίκας, Μ.Σκλάβαινα. Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». Η χαμηλή επίπτωση λοίμωξης από Helikobacter pylori (ΕΠ) στους ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη εντερική νόσο (ΙΦΝΕ) μπορεί να οφείλεται στη λήψη αντιβιοτικών. 8ο Ελληνικό Συνέδριο Για Το Ελικοβακτηρίδιο Του Πυλωρού 2003.

18. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Π.Χαιρακάκης, Μ.Σκλάβαινα, Α.Παράση, Ρ.Μενόνα. Γαστρεντερολογικό τμήμα, Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». Λοίμωξη από Γερσίνια σε έδαφος εκλεκτικής έλλειψης Immunoglobulin A: περιγραφή περιπτώσεως. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 21-24 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα, ANNALS OF GASTROENTEROLOGY (Suppl);15:AA062, σελ.39.

19. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Π.Χαιρακάκης, Α.Παράση, Μ.Καραγιάννη, Μ.Σκλάβαινα, Α.Γκίκας, Β.Ατσαλή. Γαστρεντερολογικό τμήμα, Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». Επιτυχής αντιμετώπιση περιπτώσεως βαριάς κολίτιδος από κυτταρομεγαλοϊό με από του στόματος GANCYCLOVIR σε ασθενή με ολική ελκώδη κολίτιδα. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 21-24 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα, ΑΑ 147, ANNALS OF GASTROENTEROLOGY σελ.60.

20. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Π.Χαιρακάκης, Μ.Σκλάβαινα, Α.Γκίκας, Γ.Γεωργιάδης. Γαστρεντερολογικό τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». Νόσος CROHN συνοδευόμενη από σοβαρού βαθμού αρθραλγίες : ευνοϊκή ανταπόκριση στη χορήγηση INFLIXIMAB (REMICADE). 22Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 21-24 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα,ΑΑ 148, ANNALS OF GASTROENTEROLOGY σελ.61.

21. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Π.Χαιρακάκης, Μ.Σκλάβαινα, Α.Γκίκας, Γ.Γεωργιάδης, Δ.Γεωργακόπουλος. Γαστρεντερολογικό τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». Ασυμπτωματική αύξηση της αμυλάσης του ορού και οξεία παγκρεατίτιδα σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη εντερική νόσο. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 21-24 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα, ΑΑ149, ANNALS OF GASTROENTEROLOGY σελ.61.

22. Μ.Σκλάβαινα, Ε.Κωνσταντέλλου, Δ.Γεωργακόπουλος, Α.Γκίκας, Γ.Γεωργιάδης, Π.Χαιρακάκης, Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης. Γαστρεντερολογικό τμήμα, Ορμονολογικό εργαστήριο, Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». Χαμηλή συχνότητα θετικότητας p-ANCA και c-ANCA σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα και νόσο του CROHN . 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 21-24 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα, ΑΑ151, ANNALS OF GASTROENTEROLOGY σελ.61.

23. Π.Χαιρακάκης, Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Χ.Μπαρμπατζάς, Μ.Τσερκέζου, Μ.Σκλάβαινα, Β.Ατσαλή, Α.Γκίκας, Γ.Γεωργιάδης. Γαστρεντερολογικό τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», Γαστρεντερολογικό τμήμα Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Αθηνών. Ενδοσκοπική παρηγορητική θεραπεία καρκίνου παχέος εντέρου με ND:YAG LASER: άμεσα και απώτερα αποτελέσματα σε 15 ασθενείς. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 21-24 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα, ΑΑ272, ANNALS OF GASTROENTEROLOGY σελ.92.

24. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Π.Χαιρακάκης, Μ.Σκλάβαινα, Β.Ατσαλή, Μ.Τσερκέζου, Γ.Γεωργιάδης. Γαστρεντερολογικό τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». Ανθεκτική στη θεραπεία ακτινική εντερίτις: αποτελέσματα εφαρμογής ARGON PLASMA COAGULATION. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 21-24 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα, ΑΑ273, ANNALS OF GASTROENTEROLOGY σελ.92.

25. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης (1), Δ.Γεωργακόπουλος (1), Π.Χαιρακάκης (1), Α.Γκίκας (1), Γ.Τζανίδης (1), Μ.Σκλάβαινα (1), Ε.Κωνσταντέλου (2). Γαστρεντερολογικό τμήμα (1) και Ορμονολογικό (2) εργαστήριο Π.Γ.Ν.Νίκαιας. Επίδραση της λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (ΕΠ) στα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών, λιπιδίων πλάσματος και φυλλικού οξέος του ορού σε υγιείς αιμοδότες. 7ο Ελληνικό Συνέδριο για το Ελικοβακτηρίδιοτου Πυλωρού, 8-10 Μαρτίου 2002, Ερέτρια Εύβοιας, ΑΑ07, τόμος πρακτικών σελ.142.

26. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης (1), Π.Χαιρακάκης (1), Δ.Γεωργακόπουλος (1), Μ.Σκλάβαινα (1), Ν.Αργυρός (1), Ε.Κωνσταντέλου (2). Γαστρεντερολογικό τμήμα (1) και Ορμονολογικό (2) εργαστήριο Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Αγιος Παντελεήμων». Αμυλοειδές Α και κλάσμα ιοντισμένου ασβεστίου του ορού ως δείκτες φλεγμονής στην ιδιοπαθή φλεγμονώδη εντερική νόσο (ΙΦΝΕ). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Παρασκευή 31 Μαϊου και Σάββατο 1 Ιουνίου 2002 Ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE Θεσσαλονίκη, εισηγήσεις σελ.11.

27. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Π.Χαιρακάκης, Μ.Σκλάβαινα, Ε.Μερίκας, Μ.Ζερβάκης,. Επιδημιολογία του καρκίνου του παχέος εντέρου σε χώρες της Μεσογείου και Βόρειας Αφρικής. 2ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας Πεπτικού, Αθήνα 13-14/12/2002. Ογκολογία Πεπτικού, 2002;2:199 (ΕΑ14)

28. Μ.Σκλάβαινα, Π.Χαιρακάκης, Α.Γκίκας, Ε.Κωνσταντέλλου, Μ.Τσερκέζου, Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης. Επίπεδα γαστρίνης του ορού ασθενών με καλοήθη νεοπλάσματα του παχέος εντέρου. Συσχέτιση με λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. 2ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας Πεπτικού. Αθήνα 13-14/12/2002. Ογκολογία πεπτικού 2002;2:201 (ΕΑ21)

29. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Π.Χαιρακάκης, Α.Παράση, Μ.Καραγιάννη, Μ.Σκλάβαινα, Μ.Α.Ζερβακάκης, Α.Γκίκας. Νόσος CROHN (NC) και εκλεκτική έλλειψη Immunoglobulin A (IGA): περιγραφή περιπτώσεως. Γαστρεντερολογικό και Παθολογοανατομικό Τμήμα Π.Γ.Ν. Νίκαιας «Αγιος Παντελεήμων». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Αθήνα 6-7 Ιουνίου 2003, Περιλήψεις εργασιών σελ.167, 004.

30.Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Π.Χαιρακάκης, Μ.Σκλάβαινα, Α.Μαστραγγελής, Μ.Α.Ζερβακάκης. Γαστρεντερολογικό τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». Οξεία Παγκρεατίτις: μια καλώς κατοχυρωμένη εξωεντερική εκδήλωση της ιδιοπαθούς φλεγμονώδους εντερικής νόσου (ΙΦΝΕ). 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Αθήνα 6-7 Ιουνίου 2003, Περιλήψεις εργασιών σελ.170, 007.

31. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Π.Χαιρακάκης, Α.Παράση, Μ.Καραγιάννη, Μ.Σκλάβαινα, Π.Μεννόνα, Μ.Α.Ζερβακάκης, Α.Μαστραγγελής. Γαστρεντερολογικό και Παθολογοανατομικό Τμήμα Π.Γ.Ν. Νίκαιας «Αγιος Παντελεήμων». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Αθήνα 6-7 Ιουνίου 2003, Περιλήψεις εργασιών σελ.180, 017.

32. Π.Καζακίδης, Α.Φάκου, Π.Χαιρακάκης, Μ.Σκλάβαινα, Α.Μαστραγγελής, Μ.Α.Ζερβακάκης, Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης. Τμήμα Αξονικού Τομογράφου και Γαστρεντερολογικό Τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». Η Εικονική κολονοσκόπηση (Virtual Colonoscopy) στην ιδιοπαθή φλεγμονώδη εντερική νόσο (ΙΦΕΝ): Αποτελεί διαγνωστική πρόοδο; 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Αθήνα 6-7 Ιουνίου 2003, Περιλήψεις εργασιών σελ.183, 019.

33. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Χ.Ιατρού, Α.Χατζηβασιλείου, Σ.Καλογεράκος, Π.Χαιρακάκης, Μ.Σκλάβαινα, Α.Μαστραγγελής . Γαστρεντερολογικό, Νεφρολογικό, Ακτινολογικό τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». «Σπογγώδης νεφρός και ελκώδης κολίτις στον ίδιο ασθενή: ένας εξαιρετικά σπάνιος συνδυασμός». 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γατρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 1-5 Οκτωβρίου 2003. ANNALS OF GASTROENTEROLOGY σελ.52.

34.Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Π.Χαιρακάκης, Μ.Μυλωνάκη, Φ.Γεωργόπουλος, Α.Μαστραγγελής, Μ.Σκλάβαινα . Παθολογοανατομικό εργαστήριο και Γαστρεντερολογικό τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». «Η συμβολή των Ελλήνων ερευνητών στην αιτιοπαθογένεια του ηπατοκυτταρικού καρκίνου». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας Πεπτικού. Θεσσαλονίκη 5-6/12/2003.

35. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Μ.Μυλωνάκη, Αικ/νη Παράση, Α.Μαστραγγελής, Μ.Σκλάβαινα, Π.Χαιρακάκης, Φ.Γεωργόπουλος, Α.Γκίκας. Παθολογοανατομικό εργαστήριο και Γαστρεντερολογικό τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». «Επιλοιμώξεις από ιούς, παθογόνα μικρόβια και παράσιτα σε ασθενείς με ΙΦΕΝ». 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Πάτρα, 4-5 Ιουνίου 2004. Τόμος πρακτικών σελ.179.

36. Α.Σταματάκη, Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Γ.Δεδούσης, Α.Ζαμπέλας,Α.Γκίκας, Α.Μαστραγγελής, Μ.Μυλωνάκη, Π.Χαιρακάκης, Φ.Γεωργόπουλος, Μ.Σκλάβαινα.Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής και Γαστρεντερολογικό τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». «Διαταραχές διατροφικών παραμέτρων σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη εντερική νόσο (ΙΦΕΝ)». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Πάτρα, 4-5 Ιουνίου 2004. Τόμος πρακτικών σελ.180.

37. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Μ.Σκλάβαινα, Ε.Μερίκας, Π.Χαιρακάκης, Α.Μαστραγγελής, Μ.Μυλωνάκη, Φ.Γεωργόπουλος. Γαστρεντερολογικό τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». «Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της μακροχρόνιας χορήγησης του χιμαιρικού αντισώματος (INFLIXIMAB) έναντι του TNF-a σε ασθενείς με νόσο Crohn: αποτελέσματα ενός γαστρεντερολογικού τμήματος Ελληνικού Νοσοκομείου». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Πάτρα, 4-5 Ιουνίου 2004.Τόμος πρακτικών σελ.181.

38. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Αικ/νη Παράση, Π.Χαιρακάκης, Μ.Μυλωνάκη, Μ.Καραγιάννη, , Μ.Σκλάβαινα. Γαστρεντερολογικό τμήμα και Παθολογοανατομικό εργαστήριο Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». «Λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό σε ασθενή με πρώτη προσβολή σοβαρής ελκώδους κολίτιδος και προηγηθείσα θεραπεία με κολοσιαίες δόσεις κορτικοειδών». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Πάτρα, 4-5 Ιουνίου 2004.Τόμος πρακτικών σελ.190.

39. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Μ.Μυλωνάκη, Γ.Πολίτης, Α.Μαστραγγελής, Π.Χαιρακάκης, Μ.Σκλάβαινα, Φ.Γεωργόπουλος. Γαστρεντερολογικό και Ουρολογικό τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». «Αποφρακτική ουροπάθεια σε νόσο Crohn τελικού ειλεού:θεραπευτικοί χειρισμοί». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Πάτρα, 4-5 Ιουνίου 2004. Τόμος πρακτικών σελ.193.

40. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Π.Χαιρακάκης, Μ.Μυλωνάκη, Φ.Γεωργόπουλος, Α.Μαστραγγελής, Μ.Σκλάβαινα. Γαστρεντερολογικό τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». «Εμφάνιση νόσου Crohn σε ασθενή με Von Recklinghausen’s disease:ένας εξαιρετικά σπάνιος συνδυασμός». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Πάτρα, 4-5 Ιουνίου 2004. Τόμος πρακτικών σελ.195.

41. Μ.Σκλάβαινα, Ι.Κυρλαγκίτσης, Κ.Δ.Παρασκευά, Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Κ.Δ.Καραμανώλης, Ι.Α.Καραγιάννης. Γαστρεντερολογικά τμήματα Γ.Κ.Ν.Πειραιά, Τζάνειου Νοσοκομείου και νοσοκομείου «Αγία Όλγα». «Ο ρόλος της ριφαξιμίνης στη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου Crohn». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Πάτρα, 4-5 Ιουνίου 2004. Τόμος πρακτικών σελ.197.

42. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Α.Μαστραγγελής, Α.Γκίκας, Μ.Μυλωνάκη, Α.Σταματάκη, Π.Χαιρακάκης, Μ.Σκλάβαινα. Φ.Γεωργόπουλος. Γαστρεντερολογικό τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». «Φυσιολογικά επίπεδα λιποπρωτεϊνης (Α) του ορού σε ασθενείς με ΙΦΕΝ». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Πάτρα, 4-5 Ιουνίου 2004. Τόμος πρακτικών σελ.199.

43. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Α.Σκουλαξένου, Π.Χαιρακάκης, Α.Μακίνα, Μ.Σκλάβαινα, Σ.Συμπάρδη, Α.Αντωνόπουλος. Γαστρεντερολογικό τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», Β’ Παθολογικό Τμήμα Θριασίου Νοσοκομείου Ελευσίνας. «Μηνιγγίτις σε ασθενείς με ΙΦΕΝ: Μια σοβαρή επιπλοκή σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς». 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γατρεντερολογίας, τόμος περιλήψεων σελ51, Αθήνα, 6-9 Νοεμβρίου 2004.

44. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Α.Μαστραγγελής, Α.Γκίκας, Μ.Μυλωνάκη, Α.Σταματάκη, Π.Χαιρακάκης, , Μ.Σκλάβαινα, Φ.Γεωργόπουλος. Γαστρεντερολογικό τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». «Φυσιολογικά επίπεδα λιποπρωτεϊνης (Α) του ορού σε ασθενείς με ΙΦΕΝ». 24 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γατρεντερολογίας, τόμος περιλήψεων σελ51, Αθήνα, 6-9 Νοεμβρίου 2004.

45. Μ.Σκλάβαινα, Ι. Κυρλαγκίτσης, Κ.Δ.Παρασκευά, Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Κ.Δ.Καραμανώλης, Ι.Α.Καραγιάννης. Γαστρεντερολογικά τμήματα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», Γ.Κ.Ν.Πειραιά, Τζανείου Νοσοκομείου, Νοσοκομείου «Αγ. Όλγα». «Η Ριφαξιμίνη στη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου Crohn» 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γατρεντερολογίας, τόμος περιλήψεων σελ52, Αθήνα, 6-9 Νοεμβρίου 2004.

45. Ι. Κυρλαγκίτσης, Ν.Αντωνακόπουλος, Κ.Παρασκευά, Μ.Σκλάβαινα, Ι.Α.Καραγιάννης. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Κ.Δ.Καραμανώλης. Γαστρεντερολογικά τμήματα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», Γ.Κ.Ν.Πειραιά, Τζανείου Νοσοκομείου, Νοσοκομείου «Αγ. Όλγα». «Η περιοδική χορήγηση της Ριφαξιμίνης στην αντιμετώπισητης υποτροπιάζουσας εκκολπωματίτιδας». 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γατρεντερολογίας, τόμος περιλήψεων σελ42, Αθήνα, 6-9 Νοεμβρίου 2004.

46. Π.Χαιρακάκης, Μ.Σκλάβαινα, Μ.Τζουβαλά, Ρ.Μεννόνα, Α.Παράση, Α.Καραμπέλης, Μ.Μυλωνάκη, Φ.Γεωργόπουλος, Α.Μαστραγγελής, Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Γαστρεντερολογικό, Παθολογοανατομικό τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», Γαστρεντερολογικό τμήμα Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής, Β’ Παθολογικό-Ογκολογικό τμήμα ΠΑΝ Πειραιά «Μεταξά». «Πρωτοπαθές μελάνωμα οισοφάγου (ΠΜΟ):Διαγνωστικοί και θεραπευτικοί χειρισμοί». 4ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας Πεπτικού, Αθήνα, 3-4 Δεκεμβρίου 2004.

47. Μ.Μυλωνάκη, Μ.Σκλάβαινα, Α.Μαστραγγελής, Φ.Γεωργόπουλος, Α.Παράση, Γ.Δρακούλης, Γ.Πέρος, Π.Χαιρακάκης, Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Γαστρεντερολογικό, Β’ Παθολογικό και Παθολογοανατομικό τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», Δ΄Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, «Αττικόν» Νοσοκομείο, Χαϊδάρι. «Πρώιμος γαστρικός καρκίνος, ατροφική γαστρίτιδα και αυτοάνοση ηπατίτιδα στον ίδιο ασθενή: ένας σπάνιος συνδυασμός» 4ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας Πεπτικού, Αθήνα, 3-4 Δεκεμβρίου 2004.

48. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Α.Σταματάκη, Α.Γκίκας, Μ.Σκλάβαινα, Π.Χαιρακάκης, Μ.Μυλωνάκη, Φ.Γεωργόπουλος. Γαστρεντερολογικό τμήμα Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». «Ευνοϊκό θεραπευτικό αποτέλεσμα πολυμερικής δίαιτας πλούσιας σε Μετατρεπτικό Αυξητικό Παράγοντα- Β2 (TGF-B2) σε ενήλικες ασθενείς με νόσο Crohn». 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη 5-8 Οκτωβρίου 2005.

49. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Π.Χαιρακάκης, Μαρία Μυλωνάκη, Φ.Γεωργόπουλος, Α.Μαστραγγελής, Μ.Σκλάβαινα. Γαστρεντερολογικό Τμήμα Π.Γ.Ν.Νικαίας « Άγιος Παντελεήμων». «Η μακρά χορήγηση κορτικοειδών και η καθυστέρηση της χειρουργικής επέμβασης αποτελούν σημαντικές αιτίες θανάτου από σηψαιμία σε ασθενείς με σοβαρή παρόξυνση ελκώδους κολίτιδας». 25Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη 5-8 Οκτωβρίου 2005.

50. Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Μ.Σκλάβαινα, Π.Χαιρακάκης, Φ.Γεωργόπουλος, Μαρία Μυλωνάκη, E. Γιαννακουλοπούλου, Γ. Μαλγαρινός, Α.Μαστραγγελής, Ι.Φούσκας. Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, «Άγιος Παντελεήμων». «Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της μακράς χορήγησης INFLIXIMABE σε ασθενείς με νόσο CROHN: δεδομένα ενός ελληνικού νοσοκομείου». 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 9-12 Νοεμβρίου 2006.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Οι ακόλουθες 5 (πέντε):

1) J.K.Triantaffilidis (1), Maria Sklavaina (1), P.Cherakakis (1), Kalliopi Apostolopoulou(1), O.N.Manousos (2), Departments of Gastroenterology: Saint Panteleimon General State Hospital, Nicea, Greece. Efficacy and safety of Retreatment with Infliximab to Maintain Remission in Patients with Crohn’s Disease. VI International Symposium on Inflammatory Bowel Diseases, September 3-5, 2001, Istanbul (Turkey), Abstracts 125.

2) J.K.Triantafillidis (1), V.Govosdis (1), E.Konstantellou (2), P.Cherakakis (1), C.Barbatzas (1), D.Tzourmakliotis (3), M.Sklavaina MD (1). Department of Gastroenterology (1) and Hormonal laboratory (2) Saint Panteleimon General State Hospital, Nicea, Greece and Depatment of Gastroenterology Polikliniki Hospital, Athens, Greece. Increased fasting serum levels of gastrin and growth hormone in patients with stomach and large bowel cancer. 12th World Congress Of The International Association of Surgeons and Gastroenterologists, abstracts, Hepato-Gastroenterology 49 supplement II (2002) LXXV, OP151.

3) J.K.Triantafillidis (1), D.Georgakopoulos (1), Kyriaki Sofroniadou (2), P.Cherakakis (1), Maria Sklavaina (1), A.Gikas (1), G.Tzaninis (1), Evangelia Konstantellou (3). Department of Gastroenterology (1) and Blood donor (2) and Hormonal laboratory (3), Saint Panteleimon General State Hospital, Nicea, Greece. Relation between helicobacter pylori infection, thyroid hormone levels and cardiovascular risk factors on normal individuals. 12 th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists. Hepato-Gastroenterology 49 Supplement II (2002) CCXLIX P339.

4) J.K.Triantafillidis (1), D.Georgakopoulos (1), A.Gikas (1), E.Merikas (1), G.Peros(4), K.Sofroniadou (2), P.Cherakakis (1), Maria Sklavaina (1), G.Tzaninis (1), E.Konstantellou (3). Department of Gastroenterology (1) and Blood donor (2) and Hormonal laboratory (3), Saint Panteleimon General State Hospital, Nicea, Greece and 4th Surgical Unit University of Athens, Athens, Greece. “Relation between helicobacter pylori infection, thyroid hormone levels and cardiovascular risk factors on blood donors”. 13th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists. Hepato-Gastroenterology 50 Supplement II (2003) CCXVIII. P318.

5) M. Mylonaki, M. Sklavaina, A.Mastrangelis, G. Malgarinos, F. Georgopoulos, Aik. Parassi, G. Drakoulis, G. Peros, P. Cherakakis, J.K.Triantafillidis. Depts of Gastroenterology, Internal Medicine and Pathology, “Agios Panteleimon” General State Hospital, Nicea, Greece. D’ Dept. of Surgery, “Atticon” University Hospital, Athens, Greece. Early gastric cancer atrophic gastritis and autoimmune hepatitis in the same patient: a very rare combination. Digestive Oncology, vol 7- issue 2, May- August 2007, PP042, p166.

Εκπαιδευτικό έργο

Ως Ομιλήτρια στις εξής 4 εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις :

1. 7η Μηνιαία Τακτική Μετεκπαιδευτική Κλινικοπαθολογική Συνάντηση Γαστρεντερολογικών Τμημάτων: Π.Γ.Ν. Τζάνειο, Γ.Π. Αντικ/κο Νοσοκ. Πειραιά «Μεταξά», Π.Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», Γ.Ν.Ν. Δυτικής Αττικής, με παρουσίαση Περιπτώσεως: «Νεαρή γυναίκα ασθενής με υποτροπιάζον κοιλιακό άλγος», Τετάρτη 9 Μαϊου 2001.

2. 8η Μηνιαία Μετεκπαιδευτική συγκέντρωση στο αμφιθέατρο του ανατολικού κτιρίου του Π.Γ.Ν.Α. «Γ.Γεννηματάς» υπό την αιγίδα της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας, με παρουσίαση Περιστατικού, Πέμπτη 18 Απριλίου 2002.

3.Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Γαστρεντερολογίας περιόδου 2003-2004,υπό την αιγίδα της Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδος. Στρογγύλη τράπεζα: Ν.Καλαντζής(πρόεδρος), Π.Αποστολόπουλος(συντονιστής), Μ.Χριστοφόρου, Γ.Μαρκάτος, Γ.Μάνθος, Σ.Τσιάκος, Π.Κωστόπουλος(εισηγητής), Μ.Σκλάβαινα. Γαστρεντερολογικά τμήματα Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., 251Γ.Ν.Α., Γ.Ν. «Αλεξάνδρα», Π.Γ.Ν. Νίκαιας «Αγιος Παντελεήμων». Αμφιθέατρο του ανατολικού κτιρίου του Π.Γ.Ν.Α. «Γ.Γεννηματάς», 15 Ιανουαρίου 2004. Πρόγραμμα σεμιναρίων, σελ8. Με θέμα διαφορική διάγνωση περιστατικού ηπατικής νόσου.

4. 10ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Γαστρεντερολογίας, υπό την αιγίδα της Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδος. Στρογγύλη τράπεζα: «Ενδοσκοπική αντιμετώπιση γαστρικών και οισοφαγικών κιρσών» Ν.Σκανδάλης(πρόεδρος), Β.Μπαλατσός(συντονιστής), Σ.Κοιλάκου, Χ.Τσούγκας, Ε.Γκίκα, Μ.Σκλάβαινα(εισηγητές), Κ.Βασιλειάδης(δ.διάγνωση). Γαστρεντερολογικά τμήματα Π.Γ.Ν. Νίκαιας «Αγιος Παντελεήμων», Γ.Ν.Α. Γ.Γεννηματάς, Α΄Ευαγγελισμού. Αμφιθέατρο του ανατολικού κτιρίου του Π.Γ.Ν.Α. «Γ.Γεννηματάς», 14 Οκτωμβρίου2004. Με θέμα ενδοσκοπική αντιμετώπιση κιρσών οισοφάγου.

ΒΡΑΒΕΥΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1) Ι.Κ.Τριανταφυλλίδης, Π.Χαιρακάκης, Δ.Γεωργακόπουλος, Μ.Σκλάβαινα, Ν.Αργυρό, Ε.Κωνσταντέλλου. Αμυλοειδές Α και κλάσμα ιοντισμένου ασβεστίου του ορού ως δείκτες φλεγμονής στην ιδιοπαθή φλεγμονώδη εντερική νόσο (ΙΦΝΕ). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2002.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ελληνικά: 25, Διεθνή: 4

Ελληνικά

1) Αρτηριακή Υπέρταση – Σύγχρονες αρχές αντιμετώπισης. Κέντρο Υπέρτασης . Γ’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών 1997.

2) Θεραπευτική των εκδηλώσεων του πολυμεταβολικού συνδρόμου, Λέσχη Ινσουλίνης, 1998.

3) Post graduate course, 9th United Gastroenterology Week, Amsterdam 2001.

4) 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο, Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, Αθήνα 21-24 Νοεμβρίου 2002.

5) 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Προσομοίωσης Ενδοσκοπικών Πράξεων. Π.Γ.Ν.Α «Γ.Γεννηματάς» 17 & 18 Ιανουαρίου 2003.

6)1η σειρά Μετεκπαιδευτικών Φροντιστηριακών Μαθημάτων της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας με γνωστικό αντικείμενο «Οισοφάγος- Στόμαχος» για την περίοδο 2002- 2003

7) Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα: Ο ρόλος του εργαστηρίου στη διερεύνηση των νεφρικών παθήσεων», Αθήνα , Συνεδριακό κέντρο Αθηναϊς, 21 Φεβρουαριου 2003.

8) Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα: Παχυσαρκία: Αντιμετώπιση από το γενικό γιατρό της Π.Φ.Υ., Αθήνα, Συνεδριακό κέντρο Αθηναϊς, 20 Φεβρουαρίου 2003.

9) Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα: Λιπίδια, Αθήνα , Συνεδριακό κέντρο Αθηναϊς, 22 Φεβρουαρίου 2003.

10) 2η σειρά Μετεκπαιδευτικών Φροντιστηριακών Μαθημάτων της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας με γνωστικό αντικείμενο «Νοσήματα λεπτού-παχέος εντέρου» για την περίοδο 2003-2004.

11) 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας/ Εκπαιδευτικό Ενδοσκοπικό Σεμινάριο Προσομοίωσης, Θεσσαλονίκη, 4 Οκτωβρίου 2003.

12) 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου/ Προσυνεδριακό Σεμινάριο με θέμα «Θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου Crohn», Πάτρα, 4-5 Ιουνίου 2004.

13)4ο ετήσιο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο «Γαστρεντερολογία για τον μη ειδικό ιατρό», Πόρτο Χέλι, Αργολίδα, 11-12 Σεπτεμβρίου 2004

14)10o μετεκπαιδευτικό σεμινάριο γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2004

15) «Μοριακή Βιολογία Πεπτικού Συστήματος», ινστιτούτο Pasteur, Αθήνα, 4-7 Οκτωβρίου 2004.

16) 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας/ Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο, Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2004.

17) 6ο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο στην γαστρεντερική κινητικότητα, Αλεξανδρούπολη, 24-27 Νοεμβρίου 2004.

18) 3η σειρά Μετεκπαιδευτικών Φροντιστηριακών Μαθημάτων της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας με γνωστικό αντικείμενο «Νοσήματα ήπατος» για την περίοδο 2004-2005.

19) Σεμινάριο Θεραπευτικής Ενδοσκόπησης, Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, Ενδοσκοπικό Τμήμα, Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2006.

20) 8ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Γαστρεντερική Κινητικότητα και Αισθητικότητα, Ενότητα: στόμαχος- λεπτό έντερο- χοληφόρα, Καμένα Βούρλα, 30 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2006.

21) Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα «Διαχείριση Συνήθων Παθήσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Καλάβρυτα, 10 Μαρτίου 2007 (CME-CPD credits 6).

23) Σεμινάριο «Καταστολή στην ενδοσκόπηση», Ελούντα Κρήτης, 30 Ιουνίου 2007 (CME-CPD 5).

24) 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Ενδοσκόπηση του πεπτικού, Αθήνα, πολεμικό Μουσείο, 25-26 Ιανουαρίου 2008 (CME: 8)

25) Διαχείριση Συνήθων Παθήσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.), Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Καλαμάτα, 6-8 Ιουνίου 2008.

26) Σεμινάριο Καταστολής και Αναλγησίας στην Ενδοσκόπηση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2008.

27) 10ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Γαστρεντερική Κινητικότητα και Αισθητικότητα , 4ος κύκλος- 1η ενότητα: Οισοφάγος, Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών , 21-24 Ιανουαρίου 2009 (CME18)

28) Σεμιναριο ιατρικής προσομοίωσης «Ηκαταστολή για ενδοσκόπηση- Αντιμετώπιση κρίσιμων συμβαμάτων», Ιωάννινα, 15-16 Φεβρουαρίου 2014.

Παρακολούθηση μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων Γαστρεντερολογίας, υπό την αιγίδα της Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδος, αμφιθέατρο ανατολικού κτιρίου, Γ.Ν.Α. «Γιώργος Γεννηματάς», 2001 έως 2006.

Διεθνή

1) Post graduate course, 9th United Gastroenterology Week, Amsterdam 2001.

2)New York- Presbyterian Hospital Second Annual International NOTES Course (Hands on Course), December 15-16, 2007. (Χειρουργική Δια Φυσικών Οπών).

3) 1st International Hands-on Course on NOTES, July 3&4, 2008, Athens- Greece, Biomedical Research Foundation (BRF) of the Academy of Athens- Center of Experimental Surgery (CME 6).

4) Hands-on Animal Lab, 1st International Hands-on Course on NOTES, July 3&4, 2008, Athens- Greece, Biomedical Research Foundation (BRF) of the Academy of Athens- Center of Experimental Surgery.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Της επετειακής ημερίδας « 12 χρόνια Κλινικού και Εργαστηριακού έργου», Π.Γ.Ν.Νικαίας «Άγιος Παντελεήμων», Γαστρεντερολογικό τμήμα. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2003.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

(Παρουσιάστηκαν στα πλαίσια των μαθημάτων των αντίστοιχων πανεπιστημιακών εδρών)

1. Η Ελληνική Ιατρική μετά τον Ιπποκράτη. Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής Α.Π.Θ. 1990.

2. Μελέτη της ποδοκνημικής άρθρωσης. Εργαστήριο Ανατομικής Α.Π.Θ. 1991.

3. Οι αυτοκτονίες των εφήβων. Γ΄Ψυχιατρική Α.Π.Θ 1992.

4. Χρήση αναβολικών στεροειδών και καρκίνος. Εργαστήριο Φαρμακολογίας Α.Π.Θ 1992

5. Ωτοτοξικά φάρμακα. Ω.Ρ.Λ. κλινική Α.Π.Θ 1994.

6. Τραυματικές κακώσεις κοιλίας Δ΄Χειρουργική κλινική Α.Π.Θ 1995

7. Τεχνολογικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Α΄Μαιευτική- Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ 1995

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (συνολικός αριθμός 70)

1. 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής, Θεσσαλονίκη, 26-28 Απριλίου 1991.

2. Συμπόσιο με θέμα «Η Ιατρική εκπαίδευση στην Ελλάδα», Θεσσαλονίκη, 26 Απριλίου 1991.

3. 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής, Θεσσαλονίκη, 12-14 Μαρτίου, 1993.

4. 15ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 10-13 Νοεμβρίου 1994.

5.1ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής

Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Θεσσαλονίκη , Απρίλιος 1995.

6. 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής, Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Θεσσαλονίκη Μάιος 1996

7. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας- Γηριατρικής, Ελληνική Γεροντολογική- Γηριατρική Εταιρεία, Αθήνα, 11-13 Δεκεμβρίου 1997.

8.6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας- Γηριατρικής, Ελληνική Γεροντολογική- Γηριατρική Εταιρεία, Αθήνα 2000.

9.4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας, Θεσσαλονίκη 9-12 Δεκεμβρίου 1998.

10. 25ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 4-8 Μαϊου 1999.

11. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας, Αθήνα, 20-23 Οκτωβρίου 1999.

12. Επιστημονική Ημερίδα «Θρομβοεμβολική Νόσος», Π.Γ.Ν.Ελευσίνας «θριάσιο», 15-6-1999.

13. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Αθήνα 11-13 Μαρτίου 1999.

14. «Ημέρες Παθολογίας», Γ’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 21-22 Απριλίου 2000.

15. 26ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 16-20 Μαϊου 2000.

16. Σεμινάριο «Σακχαρώδης Διαβήτης: η νοσηλευτική προσέγγιση», Διαβητολογικό ιατρείο και νοσηλευτική υπηρεσία Π.Γ.Ν.Ελευσίνας «Θριάσιο», 13Μαϊου 2000.

17. 11ο Εαρινό Συμπόσιο Παγκρέατος, Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, Παγκρεατολογικό Τμήμα, Σάββατο 13 Μαϊου 2000.

18. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα,1-5 Νοεμβρίου 2000.

19. 6ο Ελληνικό Συνέδριο για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού, Αθήνα 10 Μαρτίου 2001.

20. 27ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 8-12 Μαϊου 2001.

21. 7η Πανελλήνια Ημερίδα Ιδιοπαθής Φλεγμονώδης Νόσος του Εντέρου, Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Ιδιοπαθούς Φλεγμονώδους Νόσου του Εντέρου, Αθήνα 1-2 Ιουνίου 2001.

22.1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ογκολογίας Πεπτικού, Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού, Βόλος 14-15 Σεπτεμβρίου 2001.

23. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, Ιωάννινα 27η Σεπτεμβρίου έως 1η Οκτωβρίου 2001.

24. 1η Συνάντηση Συναίνεσης στην ογκολογία: Καρκίνος του Στομάχου, 12-13 Απριλίου 2002.

25. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του εντέρου, Ελληνική Ομάδα Μελέτης Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, 31 Μαϊου έως 1 Ιουνίου 2002 , Θεσσαλονίκη.

26. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία , Αθήνα 21-24 Νοεμβρίου 2002.

27. 2ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας Πεπτικού, Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού, Αθήνα 13-14 Δεκεμβρίου 2002.

28. Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας «Γ. Παπαδάκης», Αθήνα, Συνεδριακό Κέντρο ΑΘΗΝΑΙΣ, 19-22 Φεβρουαρίου 2003.

29. 8Ο Ελληνικό Συνέδριο για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού, Ελληνική Εταιρία Μελέτης Του Ελικοβακτηριδίου Του Πυλωρού, Αθήνα , 15 Μαρτίου 2003.

30. «Ημέρες Παθολογίας ‘03» Γ΄Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 18-19 Απριλίου 2003.

31. 14o Εαρινό Συμπόσιο Παγκρέατος, Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, Παγκρεατολογικό τμήμα, Ιωνικό κέντρο Πλάκα, 10 Μαίου 2003.

32. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 6-7 Ιουνίου 2003.

33. 23ο Πανελλήνιο συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσαλλονίκη, 1-5 Οκτωβρίου 2003.

34. 9ο Ελληνικό Συνέδριο για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, Αθήνα, 13 Μαρτίου 2004.

35. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Πάτρα, 4-5 Ιουνίου 2004.

36. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 6-9 Νοεμβρίου 2004.

37. 4ο Ελληνικό Συνέδριο ογκολογίας πεπτικού, Αθήνα 3-4 Δεκεμβρίου 2004.

38. 1η Εκπαιδευτική Ημερίδα για τις «καλοήθεις παθήσεις του πρωκτού», Αθήνα, 2004.

39. 11η Ετήσια Διημερίδα Θεραπευτικής Ενδοσκόπησης, Αθήνα, 11-12 Μαρτίου 2005.

40. 10ο Ελληνικό Συνέδριο για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, Αθήνα, 19 Μαρτίου 2005.

41. 25Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη 5-8 Οκτωβρίου 2005.

42. Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής, 1η Εκπαιδευτική Ημερίδα, «Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία», Αθήνα 18 Φεβρουαρίου 2006.

43. 11ο Ελληνικό Συνέδριο για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, Αθήνα, 11 Μαρτίου 2006.

44. 4η Διημερίδα της ΕΠ.Ε.Γ.Ε – 30/9- 1/10/2006 με θέμα « Η παχυσαρκία και ο γαστρεντερολόγος».

45. 1η Πανελλήνια Ημερίδα Ογκολογίας Πεπτικού- Καρκίνος στομάχου, Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2006.

46. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 9-12 Νοεμβρίου 2006.

47. Ημερίδα με θέμα «Εξελίξεις στον καρκίνο του οισοφάγου», Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού, Αθήνα , 16 Δεκεμβρίου 2006 (6 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης).

48. «Διαχείριση Συνηθών Παθήσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Καλάβρυτα 10 Μαρτίου 2007.

49. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου, Ελληνική Ομάδα Μελέτης ΙΦΝΕ, Fodele Beach Hotel, Κρήτη, 1-3 Ιουνίου, 2007.

50. « Νεότερα δεδομένα και αντιπαραθέσεις στις παθήσεις του παγκρέατος», Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, Παγκρεατολογικό Τμήμα, Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, 1η Δεκεμβρίου 2007 (6 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης).

51. 1η Επιστημονική Συνάντηση Ενδοσκοπικής Χειρουργικής μέσω Φυσικών Οπών, 28-29 Μαρτίου 2008, Αίγλη Ζαππείου, ΑΘΗΝΑ (9 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)

52. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Κέρκυρα 20-22 Ιουνίου 2008 (CME 11)

53. 6η Εκπαιδευτική Διημερίδα με θέμα «Πολύποδες», Επαγγελματική Ένωση Γαστρεντερολόγων, Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2008.

54. 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2008 (CME 21).

55. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΝΕ, RODOS PAPACE- Ρόδος, 12-14 Ιουνίου 2009.

56. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Porto Carras- Χαλκιδική, 15-18 Οκτωβρίου 2009 (CME 18).

57. 5η Εκπαιδευτική Διημερίδα Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας και Διατροφής με θέμα «Εξελίξεις στη γαστρεντερολογία και Ηπατολογία», Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα 6 Μαρτίου 2010 (CME 8).

58. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΙΦΝΕ, Λεμεσός- Κύπρος, 21-23 Μαΐου 2010 (CME12).

59. 5η Ετήσια Εκπαιδευτική Γαστρεντερολογική Διημερίδα «Νεότερες Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία», Σκαφιδιά Ηλείας, 11-12 Ιουλίου 2010.

60. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας , Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα 2010 (CME 18).

61. 31ο Πανελληνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 6-8 Οκτωβρίου 2011 (CME15).

62. 7η Εκπαιδευτική Διημερίδα Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας και Διατροφής, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 2012 (CME7).

63. 17ο Ελληνικό Συνέδριο για το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, Αθήνα, 9-10 Μαρτίου 2012 (CME 7).

64. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ι.Φ.Ν.Ε., Πόρτο Χέλι, 8-10 Ιουνίου 2012 (CME 14).

65. 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 29 Νοεμβριου έως 1 Δεκεμβρίου 2012 (CME 18).

66. Γαστρεντερολιγική Διημερίδα, Ιόνιος Ακαδημία, Κέρκυρα, 12-14 Απριλίου 2013 (CME 11).

67. 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Ι.Φ.Ν.Ε., Δελφοί, 22-24 Μαΐου 2014 (CME 13).

68. 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 4-6 Δεκεμβρίου 2014.

69. 14Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδων Νοσημάτων Εντέρου (ΙΦΝΕ), 5-7 Ιουνίου 2015, Ερέτρια.

70. “Synopsis of Digestive Week”, Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα, 27 Ιουνίου 2015.

2) ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συνολικός αριθμός: 17 (δεκαεπτά)

1. 1Ο Πανευρωπαϊκό Συμπόσιο Φοιτητών Ιατρικής, Αθήνα, 16 Απριλίου, 1995.

2. 2ο Πανευρωπαϊκό Συμπόσιο Φοιτητών Ιατρικής, Θεσσαλονίκη, 5 Μαΐου 1996.

3. 3rd International Symposium on Hypercholesterolaemia and Related Risk Factors, Athens, Greece, December 1999.

4. 9th United Gastroenterology Week including the core programme, the satellite meetings and a post graduate course, Amsterdam, 6-10 October 2001.

5. 1η Διεθνής Ημερίδα και Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Γαστρεντερολογίας, Αίγλη Ζαππείου, Παρασκευή 2 Μαρτίου 2001.

6. Gastroenterology symposium of 8th June 2002 on «Novel Diagnostic Imaging Techniques in Gastroenterology» European Institute of Healthcare.

7. XV International Workshop on Gastrointestinal Pathology and Helicobacter, Athens, Greece, September 11-14, 2002.

8. 10th United European Gastroenterology Week 2002, 19-23 October 2002, Geneva – Switzerland.

9.Gastroenterology and Endotherapy: XXIst European Workshop, June 16 to June 18, 2003, Brussels Exhibition Centre.

10.Gastroenterology and Endotherapy: 24th European Workshop, June 19 to June 21, 2006, Brussels Exhibition Centre- Auditorium 2000.

11. Δορυφορική μετάδοση Σεμιναρίου Θεραπευτικής Ενδοσκόπησης ENDOCLUBNORD- Αμβούργο, Γερμανίας, Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα.

12 First Join Meeting of the Hellenic, Romanian and Turkish Societies of Gastroentrology, Athens, Grece, 20 January 2007.

13. 3d International Congress on Gastrointestinal Oncology- Progress & Prospects, 14-16 June 2007, in Crete, Greece (credits 15)

14. Falk Symposium 162, Liver Cirrhosis: from pathophysiology to disease management, October 13-14, 2007, Dresden, Germany.

15. 4th ECCO Educational Workshop on the Implementation of ECCO Consensus on Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis, Athens, Greece- September 13, 2008.

16. Falk Symposium 168, IBD in Different Age Groups, March 27-28, 2009, Madrid, Spain.

17. Digestive Disease Week 2009, McCormick Place, Chicago, IL, Sunday, May 31- Wednesday, June 3, 2009.

18. GASTRO 2009 UEGW/WCOG, London, November 21-25, 2009, ExCel London, United Kingdom.

19. 7th International Congress on Autoimmunity, Ljubljanna, Slovenia, May 5-9, 2010.

20. Falk Symposium 177, Endoscopy Live Berlin 2011 Intestinal Disease meeting, April 15-16, 2011, Berlin, Germany.

21. 13th World Congress of the International Society for Diseases of the Esophagus, October 15-17 2012, Venice, Italy.

22. 31st GEEW, Brussels Exhibition Centre, Monday, June 17 to Wendesday, June 19, 2013.

23. Falk Symposium 192, IBD 2014, Thinking out of the box, May 30-31, 2014, Paris, France.

Προγραμματίστε άμεσα μια προληπτική εξέταση

Επικοινωνήστε μαζί μας

rantevou

Η γαστρεντερολόγος Μαρία Σκλάβαινα σας περιμένει στα δύο ιατρεία της, σε Αθήνα και Δραπετσώνα. Σκοπός μας είναι να σας υποδεχτούμε σ’ ένα φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον που θα κάνει άνετη και ξεκούραστη την αναμονή αλλά και την εξέτασή σας. Ο ασθενής παραμένει πάντα στο επίκεντρο των υπηρεσιών μας και πρωταρχικό μέλημα είναι πάντα η αποτελεσματική θεραπεία κάθε προβλήματος.

Αναλήψεως 38, Δραπετσώνα, Πειραιάς
Τηλ.: 210-4616033

Καρύστου 3 Αμπελόκηποι
Τηλ.: 216 8002951